Jak zostać pilotem

Od zawsze chciałeś zostać pilotem, ale nie wiedziałeś od czego zacząć?

Jesteś w odpowiednim miejscu, z nami spełnisz swoje marzenia! Przyjedź i zobacz jakie to proste.

 

Licencja pilota prywatnego PPL (A)
  1. Szkolenie PPL (A) rozpoczyna się od szkolenia naziemnego, które obejmuje 102 godziny wykładów na platformie e-learning oraz z instruktorem. Po ukończeniu kursu naziemnego i przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego klasy II uczeń może rozpocząć szkolenie lotnicze. Szkolenie praktyczne obejmuje, co najmniej 45 godzin lotu, w tym szkolenie z instruktorem i loty indywidualne.
  2. Po ukończeniu szkolenia uczeń-pilot otrzymuje certyfikat szkolenia w locie.
  3. Po otrzymaniu certyfikatu szkolenia w locie, ważnego zaświadczenia lekarskiego oraz pozytywnych wyników egzaminów teoretycznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, pilot może zapisać się na egzamin praktyczny.
  4. Po zdaniu egzaminu praktycznego otrzymuje licencję prywatnego pilota PPL (A), która pozwala mu latać dowolnym samolotem jednosilnikowym o maksymalnej masie startowej 5700 kg na terenie całej Unii Europejskiej.
Szkolenie nocne VFR

Pilot posiadający tylko licencję prywatnego pilota PPL (A), jest uprawniony do wykonywania lotów VFR (Visual Flight Rules) między wschodem i zachodem słońca. Aby wykonywać loty po zachodzie słońca lub przed wschodem słońca, pilot musi ukończyć nocne szkolenie VFR.

Szkolenie składa się z 7 godzin wykładów i 5-godzinnego szkolenia praktycznego. Szkolenie nocne VFR (Night) nie wymaga zdania egzaminów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

 MEP (L) Uprawnienie na samoloty wielosilnikowe

Uprawnienie na klasę wielosilnikową umożliwia pilotowi jednosilnikowemu przejście na samolot dwusilnikowy zgodnie z przepisami lotu z widocznością (VFR).

Nasza szkoła oferuje szkolenia MEP(L) na samolocie Piper Seneca, który jest uważany za najpopularniejszy samolot wielosilnikowy z silnikami tłokowymi na świecie. Kurs teoretyczny obejmuje 7 godzin zajęć w szkole FNA. Część praktyczna obejmuje 6 godzin lotu z instruktorem na samolocie.

 IR(A)- Uprawnienie do wykonywania lotów według wskazań przyrządów

Szkolenie do uprawnień IR (A) składa się z dwóch etapów:

  • szkolenie w locie na samolotach jednosilnikowych C172 dla IR (SE) oraz samolocie wielosilnikowym Piper Seneca IR(ME).
  • szkolenie na symulatorze FNPT II

Uprawnienie uzyskane po ukończeniu szkolenia IR (A) jest dodatkowym wpisem do licencji PPL(A) lub CPL (A). Umożliwia pilotowanie samolotów zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów oraz w instrumentalnych warunkach meteorologicznych IMC.

. Licencja pilota transportu liniowego ATPL(A)FrozeN

Gdy student uzyska licencję pilota prywatnego PPL (A), może rozpocząć teoretyczny kurs do licencji pilota transportu liniowego ATPL (A). Po ukończeniu kursu teoretycznego, z uprawnieniem VFR NIGHT, należy wylatać 50 godzin w charakterze pilota dowódcy i orzeczeniem lekarskim klasy I. Wtedy możliwe jest rozpoczęcie praktycznego kursu na uprawnienia IR (A) według wskazań przyrządów. Kurs kończy się egzaminem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Po odbyciu 150 godzin lotu uczeń może rozpocząć praktyczne szkolenie licencji CPL (A), które trwa 25 godzin, w tym 5 godzin na dwusilnikowym samolocie typu complex.

Uzyskane w ten sposób oceny (zdane egzaminy teoretyczne, takie jak ATPL (A), CPL (A), IR i MEL(L) sprawiają, że jesteś posiadaczem licencji ATPL Frozen.

Skip to content